Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

          Η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας επιδιώκεται κατά κύριο λόγο με θετικά μέτρα, όπως η καλλιέργεια αξιών και η άσκηση σε συνήθειες και τρόπου ζωής που θεμελιώνουν τις αξίες αυτές.  Ο Σύλλογος των καθηγητών σε συνεργασία με το 15μελες συμβούλιο μαθητών του 7ου Γυμνασίου Χανίων έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς, η συμμόρφωση προς τους οποίους είναι απαραίτητη.
1.      Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές οι οποίοι έχουν μάθημα την 1η ώρα πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου.  Αυτή είναι και η μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής κοινότητας.  Είναι η μοναδική ευκαιρία επαφής και ενημέρωσης.
2.      Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος του σχολείου.
3.      Οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά το κτύπημα του κουδουνιού και σε καμία περίπτωση μετά την είσοδο του καθηγητή.
4.      Κατά την είσοδο τους στις αίθουσες απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και μεταφορά τροφίμων και ποτών.
5.      Κατά τη διάρκεια του μαθήματος η είσοδος και η έξοδος μαθητών επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους και μόνο με την άδεια του καθηγητή.
6.      Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση φίλων και γνωστών, που δεν ανήκουν στην μαθητική κοινότητα το σχολείου.  Η περιφρούρηση των σχολικών χώρων είναι βασικό καθήκον όλων των μαθητών.  Στις περιπτώσεις που εντοπίζεται από τους μαθητές η παρουσία εξωσχολικού πρέπει αυτό να αναφέρεται στο γραφείο.
7.      Οι μαθητές συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια, αξιοπρέπεια.  Προκλητικές συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των μαθητών.
8.      Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής.
9.      Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων, να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους και το περιβάλλον.  Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας.
10.  Οι μαθητές πρέπει να έχουν την αίσθηση της ευθύνης σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου.  Καθαροί και συντηρημένοι χώροι υγιεινής, της αυλής του σχολείου, είναι αυτά που διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού.
11.  Απαιτείται σεβασμός και προσεκτική χρήση της σχολικής περιουσίας.  Φθορές, ζημιές, κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης της περιουσίας του σχολείου πρακτικά αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου και παιδαγωγικά εθίζουν το μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.
12.  Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο το οποίο ανήκει στην πολιτεία και παρέχεται στους μαθητές για χρήση.
13.  Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων Γ2/132328/07-12-2006 Απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ.
14.  Το παιχνίδι εντός του σχολείου διεξάγεται μόνο με μπάλες του σχολείου και πάντα με την σύμφωνη γνώμη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής και Διευθύντριας.
15.  Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να έχουν μαζί τους επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά.
16.  Απαγορεύεται το κάπνισμα.
17.  Δεν επιτρέπεται η χρήση BLANCO.
18.  Δεν επιτρέπεται η χρήση τσίχλας.
19.  Δεν επιτρέπεται η χρήση μαρκαδόρων.
20.  Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο την ώρα της λειτουργίας του.  Επιτρέπεται μόνο με την άδεια από τη Δ/νση και μετά από ενημέρωση—συνεννόηση με τον κηδεμόνα.
21.  Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να κάθονται στα περβάζια των παραθύρων.
22.  Δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στον αύλειο χώρο με ποδήλατα.
23.  Με τη λήξη του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος πρέπει να τοποθετούνται οι καρέκλες πάνω στα θρανία για διευκόλυνση στην καθαριότητα.
24.  Στη βιβλιοθήκη και τα εργαστήρια του σχολείου οι μαθητές σέβονται τον ιδιαίτερο κανονισμό που ισχύει για τους ευαίσθητους αυτούς  χώρους.
25.  Όταν ο μαθητής τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και απασχολείται με τις οδηγίες της Διευθύντριας ή των υποδιευθυντών.
26.  Το σχολείο πρέπει να θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωση.  Οι δραστηριότητες είναι οι:  εθνικές, θρησκευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής και των άλλων καινοτόμων σχολικών δράσεων.
27.  Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του.  Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής.  Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην κοινωνικοποιητική αποστολή του σχολείου.
28.  Αποκλίσεις μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα.  Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.  Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου